Integrovaný telemedicínský systém pro včasnou detekci poruch perireferní perfuze, monitoring a personalizovanou aplikaci neinvazivních terapii se specifickým zaměřením na pacienty s chronickými onemocněními

242501

Integrovaný telemedicínský systém pro včasnou detekci poruch perireferní perfuze, monitoring a personalizovanou aplikaci neinvazivních terapii se specifickým zaměřením na pacienty s chronickými onemocněními

Cílem současného projektu je připravit (formou průmyslového výzkumu a a experimentálního vývoje) ucelené telemedicínské řešení pro vybrané skupiny pacientů trpících chronickými onemocněními, které umožní včasný záchyt, aplikaci personalizovaných terapií včetně monitoringu pacientů v jejich přirozeném prostředí s podporou pacientské adherence k navrženým terapiím. Technická úroveň je plánována pro dosažení podstatné konkurenční výhody oproti stávají světové špičce, tak, aby výstupy projektu měly reálnou šanci na uplatnění na globálních trzích nejen v rámci EU, ale i dalších potenciálně zajímavých teritorií, jako je Brazílie, Indie, USA a další.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Vlastimil Vondra, Dr.
Řešitel: 
Bohrn Tomáš - Applied Sunrise Technologies a.s.
Spoluřešitelé: 

Vondra Vlastimil - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
FW01010543
Datum od: 
1. 1. 2020
Datum do: 
31. 12. 2024