Fázově koherentní přenos optických frekvencí po optovláknových a bezkabelových optických trasách

788902

Fázově koherentní přenos optických frekvencí po optovláknových a bezkabelových optických trasách

Prvním cílem projektu je implementace a charakterizace fázově koherentní optovláknové trasy mezi ÚPT AV ČR a FEKT VUT Brno. Vláknová trasa bude opatřena aktivní stabilizací dopplerovských posuvů přenášené optické frekvence, což dovolí distribuci optických frekvencí z ultrastabilních laserů provozovaných v laboratořích ÚPT do laboratoří ÚREL FEKT VUT. Infrastruktura zahrnuje více optických vláken a umožní tak různou topologii zapojení. Trasa bude analyzována z hlediska chování indukovaného fázového šumu a jeho spektra a z hlediska přenosových charakteristik. Realizace fázově koherentního spojení FEKT VUT s uzlem ÚPT umožní propojení laboratoří FEKT VUT i s ostatními partnery sdružení CESNET disponujícími normály frekvence a času, např. CESNET Praha, ÚFE AV ČR, UPOL, ČMI a dalšími. Druhým cílem projektu je implementace optického bezvláknového spoje mezi FEKT VUT a ÚPT AV ČR s integrovaným aktivním směrováním laserového svazku využívající adaptivní optický element.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jan Hrabina, Ph.D.
Řešitel: 
Hrabina Jan - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Barcík Peter - Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně

Agentura: 
CESNET
Reg. č.: 
710/2022
Datum od: 
1. 7. 2022
Datum do: 
30. 6. 2024