Exkurze studentů z VUT Brno v laboratořích ÚPT

Skupinka studentů Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, navštívila dne 9.11.2021 ÚPT a v rámci exkurze si prohlédli 6 laboratoří z oddělení Mikrofotoniky a Koherenční optiky.

Oddělení Mikrofotoniky představilo studentům tři laboratoře.
V laboratoři Optické levitace si studenti prohlédli experimentální sestavy pro optické chytání nanočástic ve vakuu. „Studentům jsme předvedli pokročilé techniky pro tvarování optických sil a chlazení pohybu zachycených částic“ vysvětluje Oto Brzobohatý, vedoucí  vědecké skupiny Levitační fotonika, který laboratoř studentům představil.
V laboratoři Komplexní fotoniky se studenti seznámili s holografickým endoskopem, který je využíván pro zobrazování multi-modového optického vlákna. „Studenti se seznámili se základním principem endo-mikroskopie - princip kalibrace a zobrazování. Shlédli průběh celého experimentu zahrnující přípravu vzorků a v závěru příklad in vivo zobrazování, jakého lze touto technologií docílit“ upřesňuje Tereza Tučková, která laboratoř prezentovala se svým vědeckým kolegou Miroslavem Stibůrkem.
Třetí laboratoří oddělení Mikrofotoniky byla laboratoř Biofotoniky a optofluidiky. „Studentům jsme ukázali princip Ramanovské pinzety a její možné použití v biologii a chemii pro detekci látek. Dále jsme představili využití mikrofluidiky v kombinaci s Ramanovskou pinzetou, pro detekci, pěstování a třídění bakterií. Tyto postupy lze použít jako jednu z analytických metod při léčbě sepse.“  Vysvětluje Jan Ježek, který v rámci exkurze studentům téma přiblížil.  

Další tři  zastavení v rámci exkurze byly laboratoře z oddělení Koherenční optiky.
Vědeckou skupinu Koherentní lasery a interferometrie a její odborné zaměření představili  ve dvou laboratořích Jan Hrabina a Tuan M. Pham. „Během prohlídky obou laboratoří byly prezentovány experimenty optických iontových hodin, vysokojakostních optických rezonátorů, optovláknových senzorů, laserové interferometrie a frekvenčně stabilizovaných laserových standardů.“ Upřesnil Jan Hrabina, který představil studentům jednu z laboratoří.  „Návštěvníkům exkurze jsme představili funkční optické hodiny. Popsali jsme si, z čeho se skládají a jak fungují. Proč jsou tak výjimečným projektem a jaké další vědní obory se díky nim před námi vědecky otevírají.“ dodává T. M. Pham.
Poslední zastávka byla v laboratoři Laserové technologie, kde se studenti seznámili s laserovým svařováním a technologiemi k těmto účelům používané. Libor Mrňa, vedoucí vědecké skupiny Laserové technologie, představil studentům práce na přístrojích s mikrometrovou přesností a minimální ztrátou materiálu. Jednou z ukázek byla i miniatura, vyřezané logo ÚPT na hlavičce sirky! A proč se sirka nevznítila? To je téma pro další exkurzi.

 

Exkurze  Exkurze  Exkurze  Exkurze  Exkurze  Exkurze