Elektronová mikroskopie (WP4)

622301

Elektronová mikroskopie (WP4)

Projekt usiluje zavést do elektronových mikroskopů nové techniky odpovídající na potřeby nanotechnologií, vývoje pokročilých materiálů a aplikací nových poznatků biologie a medicíny. Jedná se o metody zobrazování krystalů včetně dvourozměrných, nevodivých povrchů, zobrazování pomocí vlnově optických kontrastů, aj. Budou vyvinuty nové materiály, technologie jejich zpracování a nové stavební prvky rastrovacích elektronových mikroskopů doprovázené odpovídající metodikou.
Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. Alexandr Knápek, Ph.D.
Řešitel: 
Marek Unčovský - FEI Czech Republic, s. r. o.
Spoluřešitelé: 

Alexandr Knápek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
TE01020118
Datum od: 
1. 3. 2012
Datum do: 
31. 12. 2019