Ekologická role polyhydroxyalkanoátů u cyanobakterií

713301

Ekologická role polyhydroxyalkanoátů u cyanobakterií

Cyanobakterie jsou všudypřítomná Gram-negativní prokaryota schopná získávat energii pomocí fotosyntézy. Tyto mikroorganismy mají pro planetu Zemi nesmírný význam a to především díky své schopnosti generovat molekulární kyslík a fixovat CO2 a N2. Navíc cyanobakterie také nacházejí široké uplatnění v biotechnologiích. Řada cyanobakterií, stejně jako je tomu u nefotosyntetizujících prokaryot, akumuluje polyhydroxyalkanoáty (PHA), polyestery plnící primárně zásobní funkci. Nicméně aktuální výsledky s heterotrofními bakteriemi naznačují, že PHA představují také významný protektivní metabolit vůči řadě environmentálních stresů. Cílem tohoto projektu je prostudovat biologickou roli PHA u cyanobakterií s ohledem na jejich resistenci a robustnost vůči vybraným stresovým faktorům a vysvětlit potenciální protektivní účinky PHA. Pozornost bude také věnována vlivu stresu na PHA metabolismus, fyziologii, morfologii a vybrané biochemické i biofyzikální vlastnosti cyanobakteriálních buněk. V neposlední řadě bude prostudován evoluční význam PHA u cyanobakterií při adaptaci vůči stresu.

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Ota Samek, Dr.
Řešitel: 
Obruča Stanislav - Vysoké učení technické v Brně
Spoluřešitelé: 

Samek Ota - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
19-29651L
Datum od: 
1. 1. 2019
Datum do: 
31. 12. 2021