Efekty narušení Oberbeck-Boussinesquovy aproximace v turbulentní konvekci za vysokých Rayleighových čísel v kryogenním héliu

223301

Efekty narušení Oberbeck-Boussinesquovy aproximace v turbulentní konvekci za vysokých Rayleighových čísel v kryogenním héliu

Experimenty s turbulentní Rayleigh-Bénardovou konvekcí (RBC) využívající kryogenní héliový plyn dosahují v kontrolovaných laboratorních podmínkách nejvyšších možných hodnot Rayleighova čísla (intenzity turbulence), blížící se hodnotám reálných proudění např. v zemské atmosféře a pomáhají tak pochopit základní mechanismy přenosu tepla a hybnosti v přírodě. Nicméně dosažení nejvyšších Rayleighových čísel si žádá experimenty blízko fázových rozhraní nebo kritického bodu pracovní tekutiny, což způsobuje fluktuace materiálových vlastností a narušení Oberbeck-Boussinesqova (OB) režimu konvekce. V našem projektu se kombinací expertíz partnerů v oblastech kryogenních experimentů (CZ) a masivně paralelních numerických simulací (DE) systematicky zaměříme na důsledky tohoto narušení (tzv. NOB efekty) pro přenos tepla a hybnosti turbulentní konvekcí. Zakomponujeme přesné závislosti vlastností kryogenního hélia na teplotě a tlaku do nových numerických simulací a jejich výsledky přímo porovnáme s experimenty i s idealizovanými OB simulacemi.

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Michal Macek, Ph.D.
Řešitel: 
Macek Michal - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Schumacher Jörg - Technische Universität Ilmenau

Reg. č.: 
GA 21-06012J
Datum od: 
1. 1. 2021
Datum do: 
31. 12. 2023

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/docs_drupal/includes/common.inc:2777) in /var/www/docs_drupal/includes/bootstrap.inc on line 1486

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/docs_drupal/includes/common.inc:2777) in /var/www/docs_drupal/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/docs_drupal/includes/common.inc:2777) in /var/www/docs_drupal/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/docs_drupal/includes/common.inc:2777) in /var/www/docs_drupal/includes/bootstrap.inc on line 1490
Efekty narušení Oberbeck-Boussinesquovy aproximace v turbulentní konvekci za vysokých Rayleighových čísel v kryogenním héliu | Ústav přístrojové techniky

Chyba

Chybová zpráva

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/docs_drupal/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined ve funkci xmlsitemap_node_create_link() (řádek: 194 v souboru /var/www/docs_drupal/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
Na stránce došlo k neočekávané chybě. Zkuste to později.