Dynamický impaktní test jako metoda studia mechanických vlastností průmyslově využívaných ochranných vrstev

578501

Dynamický impaktní test jako metoda studia mechanických vlastností průmyslově využívaných ochranných vrstev

Náplní programu je analýza ochranných vrstev metodou opakovaného dynamického impaktního testu. Tato unikátní metoda je vhodná pro určení dynamické odolnosti a dynamického otěru ochranných vrstev užívaných v řadě odvětví, jako např. strojírenství, automobilový průmysl či energetika. Přes své široké užití se vývoji a výzkumu metody systematicky věnují pouze dvě evropská pracoviště: skupina na univerzitě v Soluni a skupina na Ústavu přístrojové techniky AV ČR (ÚPT). Cílem programu je především rozvoj metody dynamického impaktu a rozšíření testu pro nové druhy vyvíjených vrstev. Dynamický impaktní test je prováděn na zařízení vyvinutém přímo na ÚPT. Díky unikátní konstrukci lze na testeru testovat vrstvy i při ≤ 100 impaktů, což testery na jiných pracovištích neumožňují. Lze tak studovat např. počáteční fáze únavy vrstvy. Dalším cílem je vývoj a konstrukce druhého testeru pro efektivnější testování vlastních vrstev a vrstev průmyslových partnerů. Pro výzkum impaktní odolnosti vrstev je rozvíjena spolupráce s akademickými partnery (ZČU Plzeň, MUNI Brno, CEITEC, VUT Brno) i partnery z průmyslu (PLATIT AG, HVM Plasma spol. s.r.o., VZÚ s.r.o.).

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Josef Daniel, Ph.D.
Řešitel: 
Daniel Josef - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
L100651901
Datum od: 
1. 1. 2019
Datum do: 
31. 12. 2020