Difraktivní a refraktivní optika pro pokročilé zabezpečení dokumentů a cenin

625001

Difraktivní a refraktivní optika pro pokročilé zabezpečení dokumentů a cenin

Pokročilé zabezpečení dokumentů a cenin difraktivními/refraktivními optickými variabilními obrazovými prvky vytvořenými metodou laserového zápisu a zápisu pomocí elektronové litografie. Výzkum a vývoj metod kombinovaného zápisu pomocí laserových a elektronových technologií za účelem zvýšení robustnosti difraktivních/refraktivních optických struktur vůči napodobení při použití optických technik zápisu. Analýza úzkých míst masteringu a vývoj postupů pro jejich překonání.

Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.
Řešitel: 
Kolařík Vladimír - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Aubrecht Ivo RNDr., CSc. - Policie ČR Kriminalistický ústav Praha

Agentura: 
MV ČR
Reg. č.: 
Vl3VS/735
Datum od: 
1. 7. 2019
Datum do: 
31. 12. 2022