České know-how pomáhá agentuře ESA

Až v roce 2023 odstartuje sonda JUICE svou výzkumnou cestu k Jupiteru a jeho měsícům, její povrch bude z části pokryt speciálkním povlakem, který testovali vědci ze skupiny Kryogenika a supravodivost, ÚPT AV ČR.  Konkrétně měřili schopnost materiálů  pohlcovat nebo naopak vydávat tepelné záření za nízkých teplot. K tomu jim posloužila vlastní unikátní aparatura, kterou v rozhovoru s redaktorkou Helenou Poláčkovou představují Tomáš Králík a Jiří Frolec.

Rozhovor byl odvysílán na Českém rozhlase Plus, dne 21.1.2022 v 7:25h.