Centrum excelence pro klasické a kvantové interakce v nanosvětě

443201

Centrum excelence pro klasické a kvantové interakce v nanosvětě

Navrhované Centrum Excelence bude z obou stran experimentálně a teoreticky zkoumat rozhraní mezi kvantovou a klasickou fyzikou mechanických oscilátorů. Centrum přinese do České Republiky dva nové dlouhodobé experimentální směry, kvantovou mechaniku chycených iontů a nelineární mechaniku s opticky zachycenými nanočásticemi. Centrum spojí dlouhodobé a kvalitní experimentální znalosti v optickém chytání a manipulaci objektů, v ultrapřesné laserové detekci polohy a technice vysokého vakua akumulované v Ústavu přístrojové techniky AV ČR s uznávaným a dynamickým vědeckým týmem v oblasti kvantových manipulací světla a látky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Centrum vytvoří integrovaný tým překonávající limitace jednotlivých partnerů a společně je posune mezi vůdčí týmy v této oblasti zkoumání. Tento intedisciplinární výzkum nevyhnutelně povede k fundamentálním objevům a technologickému pokroku široce aplikovatelnému v nanotechnologiích a kvantových technologiích.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Radim Filip - Univerzita Palackého v Olomouci

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GB14-36681G
Datum od: 
1. 1. 2014
Datum do: 
31. 12. 2018