Cena Oldřicha Vinaře v kategorii Nový výzkum

Cenu Oldřicha Vinaře, za nejlepší ústní sdělení v kategorii Nový výzkum, získala MVDr. Eva Dražanová, Ph.D., vědkyně z oddělení Magneticé rezonance, ÚPT AV ČR.
Gratulujeme k úspěchu!

Cenu posuzovala tříčlenná komise, která je jmenovaná výborem České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS)
Prezentuje se moderní preklinický i klinický výzkum a oceňuje se nejlepší přednáška-práce.

Abstrakt na téma Časově závislý účinek jednorázových dávek akutně podaného metamfetaminu na regionální mozkový průtok krve u potkanů (Time-dependent effect of single-doses of acutely administered methamphetamine on regional cerebral blood flow in rats )

 

ocenění