BRNO PHD TALENT 2016

Zástupci Statutárního města Brna a JCMM ocenili nejlepší doktorské studenty z brněnských univerzit. Každý z nich získal podporu 300 tisíc korun pro svůj vědecký výzkum, tato částka bude průběžně vyplácena po dobu tří let formou stipendií. Slavnostní předání proběhlo 8.2.2017 v prostorách Rytířského sálu, Nové radnice v Brně.
Mezi oceněnými letošního ročníku byl i doktorand působící v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, Ing. Michal Jelínek, který ocenění převzal za projekt: Optical fiber sensors with diffractive elements and non-standardized and specialized fibers.
Na projektu pracoval pod vedením školitelů Ing. Břetislava Mikela, Ph.D. a doc. Ing. Františka Urbana, CSc. na pracovištích ÚPT AV ČR a VUT FEKT.
U této příležitosti byla vydána TZ.
https://www.vutbr.cz/aktuality-f19528/doktorandi-z-vut-ziskali-stipendium-diky-projektu-brno-phd-talent-d134814

cena