Biodistribuce a real-time monitoring volných nebo apoferitinem enkapsulovaných kvarterních reaktivátorů cholinesteras

143002

Biodistribuce a real-time monitoring volných nebo apoferitinem enkapsulovaných kvarterních reaktivátorů cholinesteras

Oximové reaktivátory cholinesteras jsou využívány pro život ohrožující otravy organofosforovými sloučeninami. Klinicky používané (tzv. kvarterní reaktivátory) i experimentální nekvarterní oximové reaktivátory ale velmi omezeně prostupují do centrální nervové soustavy, kde díky intoxikaci dochází k nevratným změnám nervové tkáně. Proto jsou zkoumány přenašečové systémy, které mohou enkapsulovat oximové reaktivátory, pomoci jejich prostupu hematoencefalickou bariérou a uvolnění v centrální nervové soustavě pro reaktivaci organofosfáty inhibovaných cholinesteras. Tento projekt je zaměřen na značené oximové reaktivátory a jejich enkapsulaci pomocí feritinů. Volné nebo feritinem enkapsulované oximové reaktivátory a jejich uvolňování bude sledováno v in vivo podmínkách v reálném čase pomocí technik nukleární magnetické rezonance (MRI).

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Řešitel: 
Musílek Kamil - Univerzita Hradec Králové
Spoluřešitelé: 

Starčuk Zenon - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Heger Zbyněk - Mendelova univerzita v Brně

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA22-14568S
Datum od: 
1. 1. 2022
Datum do: 
31. 12. 2024