21.10. 2022 – ICRI 2022, side event

Páteční program side eventu (14:00 – 17:00) na téma „Research Infrastructures for Quantum Technologies“ v rámci konference ICRI 2022 pořádalo oddělení Koherenční optiky ÚPT.  

Konference ICRI 2022 se konala v Brně, ve dnech 19. – 21. 10. 2022.

Na doprovodné akci „Research Infrastructures for Quantum Technologies“ byly představeny a diskutovány evropské iniciativy v oblasti kvantových technologií s důrazem na kvantové infrastruktury, jejich úlohu a poslání v inovačních ekosystémech.

Evropská komise představila vizi nadcházející digitální transformace a její cíle.  Kvantové technologie v těchto cílech hrají významnou roli a klíčovou roli hrají infrastruktury pro kvantové technologie. V současné době se budují tři velké celoevropské infrastruktury - jedna zaměřená na kvantové výpočty a simulace, druhá na komunikační síť založenou na principech kvantové optiky a třetí zaměřená na přesné šíření a synchronizaci času a frekvence, přičemž zdrojem frekvence jsou kvantové atomové hodiny. Ve všech případech existují významné synergie. Navíc se objevují nové iniciativy na zavedení nových infrastruktur. Cílem této akce bylo zviditelnit kvantové infrastruktury, podpořit jejich spolupráci a dát jim příležitost sdělit svůj společný zájem směrem k orgánům a tvůrcům politik na evropské i širší mezinárodní úrovni."

Setkání zahájil prof. Josef Lazar, ředitel Ústavu přístrojové techniky AV ČR.
Mluvčími byli dr. Hannes Hübel, dr. Harald Schnatz, Assoc. Prof. Yasser Omar a prof. Dr. Tommaso Calarco.
Celou sekci moderoval a provázel dr. Ondřej Číp, vedoucí oddělení Koherenční optiky, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Program sekce „Research Infrastructures for Quantum Technologies“

 

ICRI  ICRI  ICRI  ICRI  ICRI