AV21
Ve dnech 19.-20. 12. ÚPT AV ČR pořádal seminář na téma “Mozek od struktury k funkci”, věnovaný multimodalitnímu experimentálnímu výzkumu struktury a funkce mozku. Seminář proběhl za finanční podpory programu “Diagnostické metody a techniky” v rámci projektu Strategie AV21 a souvisí se zapojením ÚPT do národní infrastruktury pro biomedicínské zobrazování Czech-BioImaging. pokračování
Výzkum
Optické pasti ve stylu „krotitelů duchů“ umožní studium živých buněk. pokračování
AV21
Ve dnech 4. – 7. 12 2017 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. koná mezinárodní setkání vědců z USA, Číny, Taiwanu, Francie, Španělska, Rakouska a Portugalska v rámci semináře skupiny Mikroskopie a spektroskopie povrchů, za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky. pokračování
Výzkum
Dne 30.listopadu 2017 se v přednáškovém sále Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i. uskutečnila veřejná přednáška Dr. Miroslava Honse, specialisty v oboru výzkumu polarizace lymfocytů a jejich migrace. Nyní pracuje na Institutu of Science and Technology Austria. Přednáška s názvem ‘’ A Two-Tiered Mechanism Tunes Intranodal Migration of T Cells ‘’ byla realizovaná v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. pokračování
AV21
Ve dnech 21 – 22. 11. 2017 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. konalo mezinárodní setkání vědců, kteří se zároveň zúčastnili jednodenního workshopu na téma „Diagnostika biofilmů“. pokračování
ÚPT
Výstavou KUK aneb Nástroje poznání, ÚPT AV ČR završuje letošní oslavy významného výročí 60. let od jeho založení. Je výpravou z makrosvěta až do světů nano - a kvantových technologií. pokračování

Stránky