Ústav přístrojové techniky AV ČR v boji s nákazou COVID-19 „Tiskne celé Česko“

Vědci i techničtí zaměstnanci ÚPT napříč několika odděleními se zapojili do projektu výroby tištěných dílů pro ochranné pomůcky - obličejové štíty Průša v rámci iniciativy a výzvy pomoci pro JIC – FabLab, jenž slouží jako kompletační a distribuční centrum.

Reakce našich vědců byla okamžitá, a to na základě výzvy společnosti FabLab, která nestačila pokrýt výrobu dostatečného množství 3D tišených dílů pro kompletaci štítů až 500ks štítů/den. V ÚPT se již od 1. dubna rozjel tisk, který pomohl překlenout fázi, než se podařila rozjet masová výroba pomocí vstřikování plastu (10. dubna). V rámci této výzvy se v minulém týdnu podařilo uvést do finální podoby a následně zahájit výrobu konzol pomocí vstřikování plastu na Fakultě chemické VUT v Brně, s kapacitou výroby přes 1000 ks/den. Realizace 3D tisku dílů nyní již probíhá v režimu 24 hodin po všech 7 dnů v týdnu.

Příspěvek ÚPT v rámci projektu byl v prvé řadě v okamžité rychlosti, kdy ústav flexibilně zareagoval na výzvu kompletačního a distribučního centra. Výrobu zajišťovalo v průběhu těchto dnů pět zaměstnanců, vytisklo se přes 200 ks konzol štítů, z nichž bezmála 30 štítů bylo zkompletováno přímo v ÚPT.  V provozu bylo více než 400 hodin šest 3D tiskáren, z toho tři ústavní tiskárny a postupně byly zapojeny tiskárny soukromě vlastněné pracovníky ÚPT. Na realizaci se použilo přes 10 kg PETG filamentu (tj. cca 3000 m filamentu).

Mimo projekt FABlabu ústav distribuoval ochranné štíty napřímo do zařízení jako jsou např. nemocnice na Homolce (8ks štítů a 3ks BUT+H2 polomasky), která tou dobou měla zoufalý nedostatek ochranných pomůcek pro běžné zaměstnance, dále jednotlivým zaměstnancům FNuSA, praktickým lékařům, pediatrům, dentistům, pracovníkům ze   sociálních služeb. Štíty byly dodány také Magistrátu města Brna, PČR nebo Charitní Službě.

Štít Štít
Štít Štít
M. Matějka: kompletace J. Pavelka: zdravotní personál s ochrannými štíty

 

A jak naše spolupráce v rámci pomoci v boji s nákazou COVID-19 v současné době pokračuje?
Naši kolegové dále přispívají výrobou 3D tišených dílů pro polomasky typu BUT-H2. Ke konci 17. kalendářního týdne bude připraveno ke stovce kusů polomasek, plně zkompletovány k odbavení do „terénu“. V souvislosti s touto výpomoci se vědeckým pracovníkům skupiny Elektronové litografie, ÚPT AV ČR  podařilo připravit metodu pro orientační měření účinnosti materiálu filtrů polomasek pomocí "optického čítače částic".  Inovovali jsme také návod na složení, který uživatel najde v každé sadě pro kompletaci polomasky BUT-H2.
Podívejte se, jak se polomaska  BUT-H2 kompletuje:

 

FNUSA 
   Předání štítů FNUSA

Dne 30. dubna 2020 kolegové předali pro zdravotnický personál Fakultní nemocnice u sv. Anny 40 ks polomasek BUT-H2 dle design VUT v Brně. Ústav nadále vypomáhá s realizací 3D tisku  polomasek a štítů včetně kompletace.

V 19. týdnu bylo předáno 12 ks polomasek BUT-H2 pro potřeby personálu Hospicu sv. Alžběty, Kamenná Brno.
Nyní se do polomasky kompletuje filtr z nanotextílie, která zajišťuje potřebné filtrační vlastnosti a poskytuje i dobrý komfort při dýchání.
Do současné doby se vytisklo kolem 25 kg  PETG, což představuje asi 8,2 km tiskového vlákna.

1. června předali naši kolegové Milan Matějka a Jan Pavelka za ÚPT 45 ks polomasek BUT-H2 a 30 ks ochranných štítů Ředitelství Městské policie v Brně.
„Ochranné pomůcky budou využívány především strážníky v terénu, kteří budou přivoláni k naléhavým případům“ informoval nás mluvčí, Jakub Ghanem.
Tato dodávka ochranných pomůcek byla realizovaná ve spolupráci s FSI, VUT v Brně.

MP MP MP

Společná aktivita českých technologických firem a IT nadšenců zaměřená na pomoc v boji s nákazou COVID-19
Smyslem aktivity je nabídnout moderní technologie i pomoc s komunikací tam, kde mohou usnadnit boj s virovou nákazou, ať již zpřístupněním informací nebo třeba datovou analýzou usnadňující detekci ohnisek šíření nákazy více info

Ochranný štít
Hlavní část (tj. čelenka s úchyty) lze vytvořit na běžných 3D tiskárnách, průhledné hledí pak řezat na laserovém plotteru z libovolného laserem řezatelného plastu o tloušťce 0,5–1 mm. Při výrobě je nutné udržovat vysokou čistotu (či lépe sterilnost) prostředí. Pro zdravotnický personál zdarma, v případě zájmu více info.

Štít
M. Matějka: výroba  ochranných štítů v laboratořích ÚPT


ÚPT je zároveň i samo výrobce ochranných pomůcek pro potřeby ústavu. Jedná se o navazující projekt, a to tisk polomasek BUT-H2 design VUT v Brně.
Tyto respirátory by měly být schopné s vhodnou filtrační tkaninou dosáhnout třídy FFP2.  Kapacita výroby ústavních tiskáren je cca 20 ks/týden.

Přejeme všem pevné zdraví a hodně sil v této nelehké době! Společnými silami vše překonáme!