AV21
Výstava, která vznikla za podpory ÚPT AV ČR v rámci projektu Strategie AV21, program “ Diagnostické metody a techniky“ byla v měsíci únoru a březnu k vidění na dvou místech. V Plzni, v Techmánii od 23.2 – 13.3.2016 a v Brně na Veletrhu Věda, Výzkum, Inovace v termínu od 9. – 11.3.2016. http://www.sci-line.cz/extra/index.php/nanormalni-svet.html pokračování
AV21
Ve dnech 18. - 19. prosince 2015 proběhl v Rakvicích seminář věnovaný problematice animálních modelů, jehož cílem bylo zvýšit informovanost mezi fyzikálními a biologickými partnery současného preklinického výzkumu využívajícího MR zobrazování. Seminář proběhl v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování
AV21
Dne 15. prosince 2015 proběhl seminář na téma návrhy kryogenních zařízení a metody měření emisivit a absorptivit za nízkých teplot. Seminář proběhl v rámci projektu Strategie AV21, který podporuje program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování
AV21
8. prosince 2015 byla na půdě Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. slavnostně otevřena nová laboratoř vysokorozlišovací environmentální rastrovací elektronové mikroskopie za přispění projektu Strategie AV21, v rámci výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“. pokračování
AV21
25. a 26. listopadu 2015 v Kostelci u Kyjova se konal workshop s názvem: „Nové trendy v pozorování hydratovaných preparátů pomocí vysokorozlišovacího SEM“. Jeho realizace byla podpořena v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování
AV21
Dne 24. listopadu 2015 se konal v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. workshop na téma Telemetrologie AV21 - měřicí metody a metrologie pro výzkum a průmysl. Představil současné trendy distribuce etalonů frekvence a času pomocí fotonických sítí, aktuální stav v Evropě a v České republice. Workshop byl organizován v rámci Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Byl určen pro veřejný a firemní sektor. pokračování

Stránky