AV21
Jak funguje? Z jakých částí se skládá? A na kolik procent ho využíváme? To vše se dozvíte v nově vydaném populárně-naučném videu, animovaného seriálu AV ČR, NEZkreslená věda! pokračování
AV21
o aplikaci MRI s ultra vysokým polem v preklinickém výzkumu, který se uskuteční dne 18.10.2023, 09:00 – 14:45, v prostorách ÚPT AV ČR. pokračování
Ocenění
Ondřej Ambrož převzal Cenu Buhler Best Paper Award, která se uděluje třem nejlepším článkům ze všech příspěvků za rok 2022 v časopise Praktische Metallographie. Gratulujeme! pokračování
Výzkum
Téma představí Professor Frank Gunn-Moore FRSB FRSE, který působí na School of Biology, University of St Andrews, UK. Dne 27.9.2023, 14:00 v přednáškovém sále ÚPT AV ČR pokračování
Výzkum
Prestižní časopisy Optica a Nature Communications uveřejnily vědecké výsledky výzkumného týmu Levitační fotoniky, ÚPT AV ČR. pokračování
Konference
Ve dnech 18. - 20. října 2023 se bude konat v Konferenčním centru AV ČR, Zámek Třešť multioborová konference Laser 63 pokračování

Stránky