AV21
Dne 17. října se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR v Brně uskutečnil workshop na téma zpracování biologických signálů v programu SignalPlant. Jednodenní workshop, zaměřený především na zpracování EKG a EEG signálů. Workshop byl pořádán za podpory projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky“. pokračování
AV21
Ve dnech 13. – 14. října 2016 se konal v Mikulově mezinárodní workshop „Metody pokročilého zobrazování pomocí optických a elektronvě-mikroskopických metod“, který byl uspořádán v rámci projektu Strategie AV21 program „Diagnostické metody a techniky“. Koordinátorem workshopu je Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vedoucí týmu Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. pokračování
AV21
6. a 7. října 2016 uspořádal Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. již druhý mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice, v rámci výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“, projektu Strategie AV21. pokračování
AV21
Dne 27. 09. 2016 se v ÚPT AV ČR konal workshop na téma Využití biomasy pro energetické účely a výrobu biopaliv (Biomass for energy) v rámci Strategie AV21, výzkumný program „Účinná přeměna a skladováni energie“. pokračování
AV21
Recent Trends 2016 - patnáctý ročník mezinárodního semináře o současných trendech v elektronové a světelné optice a přístrojové technice pro povrchovou fyziku se letos uskutečnil v termínu 29. 5. – 3. 6. v hotelu Skalský Dvůr na Českomoravské vrchovině, kde 45 účastníků z 9 zemí prezentovalo 28 přednášek a 8 posterů. Diskutovalo se především o průlomových tématech, například z oblasti zobrazování v atomovém rozlišení, o nových elektronových a iontových zdrojích nebo o manipulaci elektronů světlem. Tato akce je pravidelně pořádána oddělením Elektronové optiky Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. a je tradiční příležitostí k setkávání lidí pracujících v oblastech týkajících se vytváření a formování svazků nabitých částic a jejich využití. Mezinárodní seminář se konal za podpory projektu Strategie AV21 “Diagnostické metody a techniky“. pokračování
AV21
Ve dnech 16. – 18. 5. 2016 se v Třešti konala mezinárodní konference Highland Spring School on Mesoscopic Physics. Jarní škola byla zaměřena na perspektivní témata od kvantové optomechaniky po unikátní využití optických vláken, která spojovalo použití laserů. Desítka řečníků, světových špiček ve svých oborech, poutavým způsobem uvedla do problematiky přibližně dvacítku PhD studentů a mladých vědců a seznámila je s posledními trendy v oboru. Konference byla podporovaná z projektu Strategie AV21 “Diagnostické metody a techniky“ a zúčastnilo se jí 33 posluchačů. pokračování

Stránky