AV21
Rok 2015 byl vyhlášen Valným shromážděním OSN za Rok světla a technologií založených na světle. Jeho aktivity byly v Česku koordinovány Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. pokračování
Ocenění
Předání Ceny Wernera von Siemense Tomáši Pikálkovi pokračování
Ocenění
Ing. Michal Jelínek, doktorand působící v ÚPT AV ČR, převzal ocenění „BRNO PHD TALENT 2016“. pokračování
Ocenění
Tým vědců z ÚPT potvrdil 1. místo ve volném pokračování soutěže Computing in Cardiology/Physionet Challenge 2015 pokračování
Ocenění
Diplomant z ÚPT AV ČR, v. v. i. byl oceněn rektorem VUT Brno pokračování
Ocenění
Tým z ÚPT AV ČR, v. v. i. získal prestižní cenu Japonské mikroskopické společnosti pokračování

Stránky