AV21
O tématu kvantových technologií je v poslední době slyšet stále častěji. Ústav přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR vydalo v edici Strategie AV21 brožuru Kvantové technologie, autorem je Josef Lazar. pokračování
AV21
Jak funguje? Z jakých částí se skládá? A na kolik procent ho využíváme? To vše se dozvíte v nově vydaném populárně-naučném videu, animovaného seriálu AV ČR, NEZkreslená věda! pokračování
Výzkum
skupinka studentů Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně navštívila dne 30.11.2023 laboratoře ÚPT. Studentům představili 4 laboratoře kolegové z oddělení Mikrofotoniky a Koherenční optiky. pokračování
Výzkum
Mezi 22 vybranými obrázky najdete i dvě ilustrace na téma srdce, autorem je dr. Filip Plešinger z ÚPT AV ČR. Gratulujeme! pokračování
Výzkum
U příležitosti jedné z největších výstav A+A v rámci ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v německém Düsseldorfu, byla společně s naším strategickým partnerem ALIS Tech v listopadu 2023 prezentována novinka LED projekce čar. pokračování
Výzkum
Dne 30. listopadu se v prostorách Atria, CEITEC MUNI konalo setkání mikroskopické komunity. Setkání, jehož cílem bylo navzájem se lépe poznat a efektivně spolupracovat se zúčastnilo více než 100 zájemců - mikroskopiků z regionu, ÚPT prezentovali hned tři mladí „mikroskopici“ Kateřina Mrázová, Ondřej Ambrož a Patrik Jozefovič. pokračování

Stránky