Zuzana Košelová a Mohammad Allaham a Denisa Hývlová obdrželi cenu Student EEICT 2023

Ocenění převzali dne 25. dubna 2023, v aule prof. Braunera, Fakulty Elektroniky a Komunikačních Technologií, VUT v Brně cenu Student EEICT 2023. GRATULUJEME!

První dva ocenění studenti Zuzana Košelová a Mohammad Allaham cenu získali v kategorii Fyzikální vědy (Physical Sciences). Oba studenti působí jako doktorandi ve vědecké skupině Elektronové litografie, oddělení Elektronové a plasmové technologie, ÚPT AV ČR
 

Mohammad Allaham získal 1. místo, za téma "Charge carrier flow analysis in field emission based graphite cathodes" (Analýza toku nosičů náboje v autoemisních katodách na bázi grafitu)
Hlavním školitelem mu byla doc. Mgr. Dinara Sobola, Ph.D. (VUT/ÚPT)
 

Zuzana Košelová obhájila  2. místo, s tématem "Diffusion behavior of analyte molecules in a nanoporous matrix created from polystyrene nanoparticles" (Difúzní chování molekul analytu v nanoporézní matrici vytvořené z nanočástic polystyrenu)
Hlavním školitelem byla doc. Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D. (VUT/CEITEC)
Obě témata, kterým se ocenění z vědecké skupiny Elektronové litografie věnují, spadají do oblasti výzkumu pod vedení doc. Alexandra Knápka, taktéž z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Denisa Hývlová se umístila na 2. místě v kategorii "Biomedical Engineering" se soutěžním příspěvkem "Comparison of Pharmacokinetic Models for Quantification of Blood-Brain-Barrier Opening Induced by Focused Ultrasound". Spoluatory příspěvku byli Ing. Jiří Vitouš a školitel dr. Radovan Jiřík, oba též z vědecké skupiny Magnetické rezonance, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

SRDEČNĚ VŠEM OCENĚNÝM GRATULUJEME A PŘEJEME MNOHO DALŠÍCH ÚSPĚCHŮ NA POLI VĚDY!

Foto:

Student EEICT 2023

Zuzana Košelová

Student EEICT 2023

Mohammad Allaham

Student EEICT 2023

Denisa Hývlová (foto z předání diplomu)