Zobrazování neuronů v mozku

Výzkumná skupina: 
Komplexní fotonika