Zlatá medaile na MSV v Brně 2012

Brno, 10. září 2012: Zlatá medaile z 54. Mezinárodního strojírenského veletrhu v kategorii transferu technologií zůstává v Brně. Získaly ji Ústav přístrojové techniky, výzkumná instituce Akademie věd ČR, a brněnská firma MESING. Jejich zařízení vyhodnotila hodnotitelská komise jako nejlepší inovaci vzešlou ze spolupráce výzkumné instituce a aplikační sféry.

Oceněným zařízením je automat pro bezkontaktní kalibrace délky koncových měrek. „Měřicí zařízení najde využití v národních metrologických institutech a průmyslových odvětvích, kde je vyžadováno hi-tech měření přesných rozměrů, tedy například ve strojírenství či automobilovém průmyslu,“ vyjmenovává užití oceněného přístroje Ing. Ondřej Číp vedoucí řešitelského týmu z Ústavu přístrojové techniky.

Na začátku úspěchu stál před šesti lety nápad v Ústavu přístrojové techniky. Vědci oslovili firmu MESING a během projektu vyvinuli a patentovali zcela novou technologii měření, která k měření využívá pouze dopadu bílého světla a světla laseru. Společně pak sestrojili zařízení, které se od včerejška může pochlubit Zlatou medailí. Firma MESING tak rozšířila své portfolio o celosvětově unikátní přístroj.

„Náš automat umí ve velkém objemu, v krátkém čase a automaticky kontrolovat a kalibrovat koncové měrky, což ušetří čas a finance. Díky bezdotykovosti se výrazně snižuje riziko chyby lidského faktoru, což bude obrovskou výhodou hlavně v rozvíjejících se ekonomikách, kde chybí tradice přesného měření,“ popisuje Ondřej Číp z ÚPT. Na rozvíjející se ekonomiky jihovýchodní Evropy, Jižní Ameriky nebo třeba i Afriky a jejich metrologické instituty se hodlají autoři zařízení zaměřit ve spolupráci s libereckým pracovištěm Českého metrologického institutu (ČMI) a toto zařízení jim nabídnout.

Novinové články:

Rozhlas:

Foto:

automat pro bezkontaktní kalibrace délky koncových měrek