Zahájení provozu DualBeam FIB-SEM mikroskopu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR

dne 26. září 2019 proběhlo v Ústavu přístrojové techniky AV ČR (ÚPT) slavnostní otevření laboratoře, ve které je nainstalován nový mikroskop DualBeam FIB-SEM Helios G4 HP.
Nová laboratoř vznikla v rámci programu Národního centra kompetence 1 (projekt Centrum elektronové a fotonové optiky) ve spolupráci se společností Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o., která přístroj zapůjčila k dlouhodobému použití.
V dopoledních hodinách, u příležitosti slavnostního zahájení, přivítala Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ředitelka ÚPT, v přednáškovém sále významné hosty z řad brněnských univerzit, VUT v Brně, zástupce CEITEC, ústavů Akademie věd ČR či zástupce soukromého sektoru, kteří spolupracují s vědci v daném oboru. Na úvod své prezentace představila ÚPT, následovalo představení společnosti Thermo Fisher Scientific, RNDr. Petrem Střelcem, ředitelem Výzkumu a vývoje, dále pak prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D., představil projekt CEPO v rámci NCK1, ze kterého je mikroskop zapůjčen. Dále následovaly prezentace dalších významných hostů. Závěrem první části slavnostního zahájení přednesli zdravice zástupce Akademické rady AV ČR a Magistrátu města Brna. Poté se všichni odebrali do laboratoře, kde byla slavnostně přestřižena páska.

V odpoledních hodinách proběhly veřejně přístupné přednášky vědců, kteří představili své výsledky a zkušenosti s využitím FIB-SEM.

13:00 Dr. Toru Hara (NIMS – National Institute for Materials Science, Ibaraki, Japan)
Téma: Perpendicular FIB-SEM for serial sectioning and its application
14:00 Dr. Andras E. Vladar (NIST – National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA)
Téma: Future Scanning Electron and Ion Microscopy
15:00 Mgr. Markéta Dalecká (BIOCEV, Vestec u Prahy)
Téma: Multi-purpose usage of FIB-SEM, especially for correlated light and electron microscopy
15:30 Dr. Jiří Nováček (CEITEC-MU, Brno)
Téma: Towards optimized sample preparation for cryo-electron tomography of cellular lamellas
16:00 Exkurze v prostorách laboratoře Elektronové mikroskopie. Prohlídka laboratoře a seznámení se s nově nainstalovaným přístrojem.

 

U příležitosti Slavnostního otevření laboratoře byla vydaná Tisková zpráva.

V reportáži odvysílané na ČT24, Studio 6, dr. Vladimír Krzyžánek představil nový přístroj - ÚPT v médiích.

Přístroj FIB-SEM Helios G4 HP
Kombinuje fokusovaný iontový svazek pro velmi jemné opracování vzorků s elektronovým  svazkem pro jejich zobrazování a analýzu, bude použitý pro řešení vybraných dílčích projektů v rámci Centra elektronové a fotonové optiky několika vědeckými skupinami ÚPT. Například pro metodologický vývoj 3D tomografie biologických a jiných senzitivních vzorků. V kombinaci s možností analýzy pomocí Ramanovy spektroskopie vznikne ojedinělé zařízení pro podrobnou charakterizaci různých preparátů, např. klinicky významných kmenů mikrobů podílejících se na vzniku závažných infekcí. Přístroj najde široké uplatnění také ve vývoji nových metod charakterizace kovových i nekovových materiálů. Díky nekonvekčním detekčním systémům je plánován rovněž metodologický vývoj nových zobrazovacích technik pro ptychografické či kvantitativní zobrazování.


Národní centra kompetence
Centrum sjednocuje všechny klíčové akademické a průmyslové hráče v ČR, kteří se zabývají výzkumem v elektronové a fotonové optice. Aktivity Centra se zaměřují na aplikovaný výzkum a přenos technologií v oblastech elektronové mikroskopie a litografie, optické mikroskopie a spektroskopie, laserových technologií, optické a kvantové metrologie, opto-vláknových technologií, vysoce přesné optické výroby a sofistikovaných optických systémů. Taková komplementární synergie posouvá mnohaleté plodné bilaterální spolupráce a nabyté zkušenosti partnerů na úroveň, kde se tato odvětví českého výzkumu a průmyslu přibližují světovým lídrům, vytváří nové pracovní pozice a výrazně zvyšují přidanou hodnotu související průmyslové výroby.

 

Slavnostní otevření laboratoře DualBeam FIB-SEM mikroskopu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR  Slavnostní otevření laboratoře DualBeam FIB-SEM mikroskopu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR  Slavnostní otevření laboratoře DualBeam FIB-SEM mikroskopu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR

Slavnostní otevření laboratoře DualBeam FIB-SEM mikroskopu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR  Slavnostní otevření laboratoře DualBeam FIB-SEM mikroskopu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR  Slavnostní otevření laboratoře DualBeam FIB-SEM mikroskopu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR

Slavnostní otevření laboratoře DualBeam FIB-SEM mikroskopu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR   Slavnostní otevření laboratoře DualBeam FIB-SEM mikroskopu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR  Slavnostní otevření laboratoře DualBeam FIB-SEM mikroskopu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR

 

ThermoFisher  CEPO