Workshop Zpracování biologických signálů v programu SignalPlant

Dne 17. října se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR v Brně uskutečnil workshop na téma zpracování biologických signálů v programu SignalPlant. Jednodenní workshop, zaměřený především na zpracování EKG a EEG signálů byl rozdělen do čtyř bloků, vždy s možností konfrontace jednotlivých autorů prezentací a účastníků workshopu. Workshopu se zúčastnilo 42 posluchačů. O přestávce se účastníci mohli nejen občerstvit ale také nahlédnout do svého srdce pomocí EKG, pak zacvičit dřepy a opět se podívat, jak se na činnosti jejich srdce promítne fyzická zátěž. Byli i tací, kteří předvedli 20 kliků místo kávičky (obr. 1).

Na závěr workshopu bylo vyhlášení soutěže o nejlepší obrázek, vytvořený v programu SignalPlant. Vítězkou se stala posluchačka s ilustrací „Two Little Monkeys on photographic film“ (obr. 3) a odnesla si cenu sponzora. Workshop byl uzavřen netradičně, ve stylu, věda je hrou v podání divadla ÚDiF na téma „Vidět zvuk, slyšet světlo“.

Workshop byl pořádán za podpory projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky“. Koordinátorem byl Ing. Filip Plešinger, Ph.D., z oddělení Medicínských signálů, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Program workshopu

 

av21   av21   av21   av21   av21

 

av21