Workshop Využití biomasy pro energetické účely a výrobu biopaliv (Biomass for energy)

Dne 27. 09. 2016 se v ÚPT AV ČR konal workshop na téma Využití biomasy pro energetické účely a výrobu biopaliv (Biomass for energy) v rámci Strategie AV21, výzkumný program „Účinná přeměna a skladováni energie“.

Dne 27. září se konal workshop v rámci problematiky využití biomasy pro energetické účely a výrobu biopaliv byla diskutovaná tématika mikrobiální biomasy. Jedná se například o perspektivní produkci energetických řas, bakterií, kvasinek a plísní produkujících lipidy nebo bioethanol.

V rámci workshopu byly presentovány aktuální postupy a diagnostické metody ve spolupráci s CzechGlobe a FCH VUT v Brně, tedy institucemi řešícími podobnou tematiku.

Workshop byl určen širší odborné veřejnosti, podnikatelské sféře, zástupcům poskytovatelů financování VaV a zástupcům státních orgánů podílejících se na přípravě vědní politiky ČR. Účastníkům poskytl seznámení s aktuálními diagnostickými technikami využívanými ve světě i u nás. Součástí workshopu, kterého se zúčastnilo 33 účastníků, byly odborné přednášky/postery spojené s demonstracemi vybraných technik. Během trvání akce byla pro účastníky dostupná pokročilá demonstrace výroby biopaliv z různých odpadních medií (garant FCH VUT v Brně). Přednášející byli nejen vědečtí pracovníci z ÚPT AV ČR K. Hrubanová, Z. Pilát a O. Samek ale i kolegové z VUT v Brně např. S. Obruča nebo P. Sedláček. Jako významní hosté se presentovali dva odborníci na aplikace mikrobiálních biotechnologií z Norwegian University of Life Science – Volha Shapaval a Achim Kohler. Představili mimo jiné možnost produkce biopaliv ze speciálně kultivovaných plísní.

Ve spolupráci s FCH VUT v Brně a Norskými partnery jsou v současné době intensivně připravovány žádosti do dvou aktuálních grantových výzev (Norská a ČR), kde se jedná i o zapojení biotechnologických firem oslovených presentovanými technikami. Pro velký zájem byly na ÚPT AV ČR v pátek 30. září dodatečně demonstrovány některé představené experimentální techniky - společně s norskými partnery - a to v laboratorních podmínkách.

Program workshopu

 

av21   av21   av21   av21

 

av21