Workshop SignalPlant 24.10. 2019

Dne 24.10.2019 se koná workshop věnovaný programu SignalPlant.
Jednodenní workshop bude probíhat v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky AV ČR, Královopolská 147, Brno.
Workshop bude realizován za finančního přispění Projektu Strategia AV21, program „Diagnostické metody a techniky“. Vedoucím tématu je Ing. Filip Plešinger, Ph.D.

SignalPlant je softwarový nástroj pro zpracování signálů vyvíjený na ÚPT AV ČR, skupina Medicínské signály.
Zpracování biologických signálů (EKG/EEG): inspekce, detekce, analýza, filtrace, skórování…

Workshop je přednášen v anglickém jazyce a je pro všechny zájemce zdarma.

Program workshopu

AV21