Workshop Recent trends in cryo-SEM applied to biology and chemistry

Ve dnech 22. – 24. listopadu 2016 se uskutečnilo mezinárodní setkání vědců, kteří se zároveň zúčastnili jednodenního workshopu na téma „Recent trends in cryo-SEM applied to biology and chemistry“.

Workshop byl uspořádán v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., v Brně 23. listopadu 2016, kde vystoupila řada špičkových odborníků z České republiky a zahraničí, kteří se s posluchači z řad studentů VŠ a odborné veřejnosti podělili především o nejnovější výsledky z oblasti biologie a chemie, kterých bylo dosaženo díky využití nízko-teplotní rastrovací elektronové mikroskopie.

Workshopu se zúčastnilo více než 60 lidí, kteří zastoupili čtyři české vysoké školy (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita, Mendelova univerzita v Brně), dvě zahraniční univerzity (Univerzita Komenského v Bratislavě, Weizmann Institute of Science), několik českých a slovenských výzkumných ústavů (např. Biologické centrum AVČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AVČR, v. v. i. Ústav molekulární chemie, AVČR v. v. i.), dále pak vědečtí pracovníci z CEITEC a BIOCEV a 15% účastníků tvořili zástupci firem (TESCAN Orsay holding a.s., Thermo Fisher scientific, CRYTUR spol. s.r.o.). Hlavními výsledky projektu bylo prohloubení stávající a navázání nové spolupráce napříč pracovišti v ČR i zahraničí. Uspořádáním workshopu napomohlo prohloubit a navázat novou spolupráci různých typů organizací (pracoviště Akademie věd ČR a Slovenské Akademie věd), posílit partnerství s vysokými školami a navázat bližší kontakt se zástupci firem (TESCAN Orsay holding a. s., ThermoFisher scientific, CRYTUR spol. s.r.o.).

Z pohledu řešitele a realizátora workshopu, bylo setkání stávajících spolupracovníků v rámci pracovišť Akademie věd ČR velmi přínosné. Vznikla další potencionální spolupráce. Pozitivní hodnocení bylo z řad řečníků i posluchačů jak studentů, tak ostatní odborné veřejnosti včetně průmyslové sféry.

Workshop se konal za podpory projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky“, Koordinátorem akce je Ing. V. Krzyžánek, Ph.D., z ÚPT AV ČR, v. v. i. v Brně.

Program workshopu

 

av21   av21

 

av21