Workshop "Příprava citlivých vzorků pro pokročilé metody elektronové mikroskopie II"

Dne 25. 9. 2018 se v laboratoři elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.  v . i.     v Brně uskutečnil praktický workshop s názvem „Příprava citlivých vzorků pro pokročilé metody elektronové mikroskopie II“, který tematicky navázal na workshop v Nových Hradech – „Příprava citlivých vzorků pro pokročilé metody elektronové mikroskopie“.
V průběhu praktického workshopu proběhla v prostorách laboratoří el. mikroskopie v ÚPT, demonstrace moderních mrazových technik používaných ve fixaci a následné přípravě hydratovaných vzorků pro vysokorozlišovací rastrovací elektronovou mikroskopii. Mezi lektory byli špičkoví odborníci z Biologického centra AVČR, v. v. i. a ze zahraničních specialistů na vysokotlaké mražení se např. zúčastnil Dr. Frederic Leroux, University of Antwerp, Holandsko. Workshopu se účastnili také studenti doktorských programů a mladí vědečtí pracovníci, kteří si díky této akci rozšířili své poznatky a nabyli praktické zkušenosti týkající se nejnovějších trendů v oblasti přípravy preparátů.
Workshop byl organizován Ústavem přístrojové techniky, AV ČR, v. v. i.,  v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Hlavním koordinátorem tématu byl Vladislav Krzyžánek z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, oddělení Elektronová mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu.

 

AV21