Workshop „Pokročilé techniky Cryo-SEM v biotechnologiích“

Ve dnech 19. – 21. 11. 2019 se uskutečnil v laboratořích elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. v Brně praktický workshop s názvem „Pokročilé techniky Cryo-SEM v biotechnologiích“, který tematicky navázal na sérií workshopů realizovaných v loňském roce (setkání v Nových Hradech a Českých Budějovicích, 2018). V průběhu praktického workshopu proběhla demonstrace pokročilých zobrazovacích technik spojených s rastrovací elektronovou mikroskopií (SEM), jako např. FIB-SEM a katodoluminiscenční měření v kryogenním režimu SEM. Dále proběhly experimenty využívající moderní fluorescenční mikroskopické techniky ve spolupráci s Fakultou chemickou, Vysokého učení technického v Brně. Díky přítomnosti expertů z oblasti kryogenní přípravy biologických materiálů byly adaptovány nové postupy a protokoly související s mrazovou fixací a mrazovou substitucí. V průběhu workshopu bylo realizováno několik experimentů souvisejících s výzkumem působení bakteriofágů na mikrobiální biofilmy a výzkumem cyanobakterií s biotechnologickým potenciálem v oblasti syntézy bioplastů. Mezi lektory byli špičkoví odborníci z Biologického centra AV ČR, v. v. i. a BIOCEV, ze zahraničí dorazila i specialistka z rakouského „Institute of Environmental Biotechnology, Tulln“.  Mezi 16 účastníky workshopu byli také studenti doktorských programů a mladí vědečtí pracovníci, kteří si díky této akci rozšířili své poznatky a nabyli praktické zkušenosti týkající se nejnovějších trendů v oblasti přípravy preparátů.
Workshop byl organizován Ústavem přístrojové techniky, AV ČR, v. v. i.,  v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Vedoucím tématu byl Vladislav Krzyžánek z Ústavu přístrojové techniky, oddělení Elektronová mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu.

 

AV21  AV21

 

AV21