Workshop "Pokročilé mapování biologických vzorků pomocí Ramanovy spektroskopie"

Dne 25. 11. 2019 se ve spolupráci s Fakultou chemickou, Vysokého učení technického v Brně uskutečnil workshop pořádaný v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.
Workshop byl zaměřen na téma "Pokročilé mapování biologických vzorků pomocí Ramanovy spektroskopie" a zúčastnilo se ho 12 posluchačů. Významným hostem, který přijal  pozvání byl i prof. Ines Fritz a Dr. Christina Daffert z Vídeňské university (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna).
Dr. Samek a Dr. Sedláček přednesli dosažené výsledky projektu, poukázali na současné trendy a stav rozvoje zkoumaných technologií. Představili navržené postupy a metodiku umožňující efektivnější diagnostiku a kontrolu biologických vzorků určených například pro biotechnologické aplikace a potravinářský průmysl. Byla zdůrazněna plodná  spolupráce s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR a Fakultou chemickou VUT v Brně.
Jednou z částí workshopu byla prezentace posterové/panelové diskuse, kde došlo k živému a aktivnímu zapojení  studentů do dané tematiky a řešení  projektu. Na modelových materiálech byly presentovány  a  testovány možnosti nedestruktivního mapování biomolekulárních změn rostlin  jako reakce na stresové faktory prostředí jako jsou vysoké dávky slunečního záření, včetně UV, sucho, vliv herbicidů  a další. Dr Daffert z Vídeňské university poukázala na možné využití cyanobakterií pro biotechnologické účely.
Dále byly diskutovány  možnosti aplikačního potenciálu projektu a podání společných projektů do soutěže GAČR/TAČR.
Workshop byl určen pro širší veřejnost a  umožnil popularizaci získaných poznatků. Byl organizován Ústavem přístrojové techniky AV ČR, oddělením Mikrofotonika, v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“ ve spolupráci s Fakultou chemickou VUT v Brně. Vedoucím tématu je Mgr. Ota Samek, Dr. ze skupiny Biofotonika a optofluidika.

 

AV21

 

AV21