Workshop „Mezioborová spolupráce v oblasti mikroskopických a dalších speciálních technik“

Ve dnech 2. 11. – 3. 11. 2017 se konal v Branišovicích workshop na téma „Mezioborová spolupráce v oblasti mikroskopických a dalších speciálních technik“, který byl uspořádán v rámci projektu Strategie AV21 „Diagnostické metody a techniky“.
Workshop byl věnován rozvoji již navázané spolupráce mezi Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i, 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, Institutem Klinické a Experimentální medicíny a Synpo a.s.

Workshopu se zúčastnila řada významných osobností z oblasti mikroskopie, biologie a chemie, prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., RNDr. Jan Petrášek, Ph.D., Ing. Vilém Neděla, Ph.D.

Program akce

 

AV21  AV21

 

AV21