Workshop Kvantitativní magnetická rezonance pro biomedicínu

Ve dnech  12.-13. 12. 2018 se konal workshop s názvem Kvantitativní MR pro biomedicínu. Přínosem workshopu bylo zvýšení všeobecného povědomí o možnostech multiparametrického kvantitativního biomedicínského MR zobrazování (zejména měření perfúze a modelování farmakokinetiky, spektroskopického měření a kvantifikace metabolitů, měření a modelování mobility molekul vody a relaxometrie). Prezentace hostů z jiných výzkumných institucí přispěly k identifikaci oblastí synergie k podpoře rozvoje translačního výzkumu patofyziologie, diagnostiky a experimentální terapie. Nosná témata – perfuzometrie a spektroskopie – jsou dlouhodobými prioritami skupiny MR ÚPT, která pracuje na vývoji měřicích a analytických metod a má zájem na jejich využívání i na jiných pracovištích.
Workshopu se zúčastnilo 14 posluchačů z řad ÚPT AV ČR, CEITEC a Veterinární a farmaceutické university v Brně. Diskuse napříč jednotlivými reprezentanty preklinického výzkumu na animálních modelech přispěla i k formování priorit dalšího vývoje.
Workshop byl organizován Ústavem přístrojové techniky, AV ČR, v. v. i.,  v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Hlavním koordinátorem tématu byl Ing. Zenon Starčuk, CSc. z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, oddělení Magnetická rezonance.

AV21  AV21

 

AV21