Workshop "Correlative microscopy of beam sensitive samples"

Ve čtvrtek 1.11.2018 od 8:00 pořádá oddělení Elektronové mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu v přednáškovém sále ÚPT celodenní workshop na téma "Correlative microscopy of beam sensitive samples".
Mezi hlavními řečníky bude např. Dr. Thomas Heuser nebo Dr. Dimitri Scholz.
Workshop bude zakončen exkurzí do laboratoře cryo-SEM a Ramanovy spektroskopie.

Program workshopu společně s registračním formulářem najdete na odkaze:
http://info.isibrno.cz/bioem/workshop.pdf


Přímý link na registrační formulář:
https://goo.gl/VFR6kZ

Uzávěrka registrace je do 25.10. 20108

Workshop byl organizován v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Řešitelem tématu je dr. V. Krzyžánek, oddělení Elektronové mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu, ÚPT AV ČR.

 

AV21