Workshop Analytické techniky pro charakterizaci výtvarných děl

Ve dnech 10. – 11. listopadu 2016 se v Zámeckém hotelu Třešť uskutečnil workshop na téma „Analytické techniky pro charakterizaci výtvarných děl“.

Workshop byl pořádán Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR, v. v. i., kterého se zúčastnilo 12 členů.

Na pracovním setkání obou partnerů byly diskutovány vhodné metody instrumentální analýzy pro charakterizaci výtvarných děl. Šlo zejména o použití vysokorozlišovací a environmentální rastrovací elektronové mikroskopie, konfokální mikroskopie, infračervené emisní, laserové a romanovské spektroskopie, Diskutovaly se například možnostech zobrazení a prvkové analýzy slonovinové kosti, která je podkladovým materiálem originálních miniatur. Byla navržena vhodná metodika zobrazení originálů miniatur v konfokálním mikroskopu a použití preprocesingu a postprocesingu měřených dat u metody Ramanovské spektroskopie. Workshop prohloubil spolupráci mezi oběma institucemi, stanovil její hlavní směry a položil základy ke společnému publikování excelentních výsledků v oblasti analýzy výtvarného umění.

Workshop byl pořádán za podpory projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky“, Koordinátorem workshopu je Ing. Filip Mika, Ph.D. z oddělení Elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR, v. v. i.

Program workshopu

 

av21   av21   av21

 

av21