Workshop Analysis of Image Data for Diagnostics

Ve dnech 25. - 26. října 2016 proběhl workshop „Analysis of Image Data for Diagnostics“ organizovaný Fyziologickým ústavem AV ČR (Dr. Kubínová) v rámci výzkumného projektu Strategie AV21, program „Diagnostické metody a techniky“, koordinované Ústavem přístrojové techniky AV ČR (téma Pokročilé neinvazivní postupy pro diagnostiku v humánním i veterinárním lékařství a biologii). V průběhu tohoto dvoudenního setkání zazněly přednášky 16 odborníků z oblasti analýzy obrazu, mikroskopie, biomedicínského zobrazování a medicíny zaměřené na metodiky umožňující lepší diagnostiku v lékařství. Workshopu se zúčastnilo na 50 odborníků z ústavů AV ČR, z toho z ÚPT AV ČR se zúčastnilo 5 posluchačů, z toho byli 4 přednášející (F. Plešinger, L. Dvořáková, E. Dražanová a R. Jiřík). Dalšími účastníky workshopu byli zástupci vysokých škol a zdravotnických institucí - během bohatých diskusí napříč obory i sektory byly navázány kontakty s výhledem spoluprací v rámci ČR i v zahraničí. Plenární přednášky přednesli následující renomovaní zahraniční vědci:

  • Dr. Paolo Bianchini z Instituto Italiano di Technologica v Janově
  • Dr. Katja Schladitz z Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) v Kaiserslauternu
  • Prof. Konstantin Korotkov z Federal University of Informational Technologies, Mechanics and Optics v Petrohradu

Součástí workshopu byla exkurze do zobrazovací mikroskopické facility FGÚ, zapojené do projektu “Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování – Czech-Bioimaging“ podporovaného MŠMT. Proběhly i praktické ukázky.

Workshop přispěl k rozvoji spolupráce mezi základním a zdravotnickým výzkumem v oboru diagnostiky závažných chorob.

Program workshopu

 

av21   av21

 

av21