Významné setkání vládních představitelů ČR a členů Akademie věd ČR

Ve středu dne 13. února 2019 proběhlo v prostorách Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. významné setkání vládních představitelů České republiky a členů Akademie věd České republiky. Hosty setkání byli mimo jiné doc. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Ing. Jan Marek, CSc., ředitel Odboru RVVI při Úřadu vlády ČR a paní předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc,. Pozvání na setkání přijali i představitelé z řad brněnských firem, které se zabývají spoluprací v oblasti elektronové mikroskopie. Významné hosty přijala ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Ing. Ilona Müllerová, DrSc, která zahájila program krátkým představením ÚPT AV ČR. Poté následovala prezentace prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., vedoucího oddělení Koherenční optiky a člena Akademické rady AV ČR na téma „Spolupráce výzkumné a aplikační sféry“. Pro významné hosty byly připraveny exkurze do laboratoří oddělení Elektronové mikroskopie, oddělení Medicínských signálů a oddělení Koherenční optiky.

Návštěva prof. Zažímalové

AV21