Výstava exponátů z ÚPT AV ČR ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

Zveme vás na výstavu „Kouzelný svět optiky“, která se koná ku příležitosti 85. výročí vzniku optického průmyslu v Československu a založení firmy Optikotechna/Meopta v Přerově.
Cílem této unikátní spolupráce mezi atelierem Prostorové tvorby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati a jeho studenty, Vlastivědným muzeem, Ústavem přístrojové techniky AV ČR, Úžasným divadlem fyziky ÚdiF a tradičním výrobcem precizní optiky – společnosti Meopta – optika, s.r.o. je popularizovat technické obory a vědu mezi dětmi, co hledají své studijní směřování. Výstava se navrací k historii a kořenům české optické výroby, hravou a názornou formou prolíná reálné produkty s optickými a fyzikálními jevy. Setkávají se tu současné špičkové produkty vyráběné v laboratorním prostředí s přesností na tisícinu milimetru s produkty, které všichni známe ze své minulosti. Edukativním způsobem pak výstava přitahuje pozornost k technickým oborům, v nichž je nyní zásadní nedostatek vzdělaných mladých lidí. Součástí výstavy je i pět exponátů z ÚPT, které připravili kolegové z oddělení Koherenční optiky. Výstava je možné zhlédnout do 20.5.2018.
Více info na:
https://www.meopta.com/cz/novinky/meopta-vystavuje-kouzelny-svet-optiky/

Tisková zpráva zde.

2D optika  promítání  Vesmírná kyveta