Úspěchy studentů skupiny Elektronové litografie a Magnetické rezonance, ÚPT AV ČR

V letošním roce obdrželi ocenění studenti Daniel Burda, Michal Drozd a Amirmohammad Shamaei. Gratulujeme k úspěchu!
Spolupráce studentů na výzkumných projektech je prioritní pro vychování další generace vynikajících vědců. Ústav přístrojové techniky AV ČR spolupracuje s vysokými školami a univerzitami na uskutečňování doktorských studijních programů a na výchově nových vědeckých pracovníků.
V letošním roce oceněnzískali:

Cenu Student EEICT 2020 pořádané na FEKT VUT
obdržel Daniel Burda, doktorand ze skupiny Elektronová litografie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Zvítězil v kategorii "Teoretická elektrotechnika, fyzika a matematika".
Soutěžní příspěvek "Field electron emission performance and  orthodoxy test of tungsten emitters with and without thin tungsten trioxide barrier" zpracovával pod vedením Dr. Alexandra Knápka.
Více podrobností naleznete zde

Cena z EEICT (FEKT) byla vzhledem k stávající COVID situaci předána pouze elektronicky

Ocenění  Diplom Shamaei

 

Cenu v soutěži Student EEICT 2020
rovněž obdržel student Amirmohammad Shamaei z oddělení Magnetické rezonance, ÚPT, který zvítězil v kategorii  Biomedicínské inženýrství a bioinformatika, Zpracování signálů, obrazu a dat. Za svoji práci obdržel navíc zvláštní cenu sponzora EEICT 2020 Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.
Cenu A. Shamaei získal za příspěvek DEEP LEARNING FOR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY QUANTIFICATION: A TIME-FREQUENCY ANALYSIS APPROACH, který zpracovával pod vedením dr. Jany Starčukové a dr. Radovana Jiříka.

 

Cena průmyslového podniku, kterou pořádá Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, je v letošním roce již pátým ročníkem. Komise vybrala k ocenění 25 excelentních závěrečných prací. Jedna z nich je i práce Michala Drozda, studenta bakaláře, který byl za svoji bakalářskou práci oceněn Cenou průmyslového podniku podnikem PBS Velká Bíteš, https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/125271
Svou práci M. Drozd zpracovával pod vedením dr. Alexandra Knápka. Video výzkumné práce M. Drozda

Podrobnosti o Ceně průmyslového podniku  naleznete zde.

Ocenění   Ocenění  Ocenění