Tři vynikající vědci převzali 16. července 2018 v Praze prestižní medaile Akademie věd ČR.

Jedním z oceněných byl odborník na měření a zpracování signálů v medicíně Josef Halámek, který získal Čestnou oborovou medaili Františka  Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu.
Laureáty ocenila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. 
GRATULUJEME!

Josef Halámek z Ústavu přístrojové techniky AV ČR se dlouhodobě zabývá vývojem špičkové metodologie pro neinvazivní diagnostiku v kardiologii a neurologii s vysokým ohlasem doma i v zahraničí. Je autorem původních řešení a metod, které publikoval se svým týmem v prestižních časopisech a patentoval v USA a v Evropě. Jeho hlavním krédem je zavedení nových technologií a metod do rutinní diagnostiky za účelem zvýšení kvality života člověka.
V oblasti kardiologie jako první na světě navrhl, publikoval a patentoval dynamickou přenosovou funkci mezi změnou tepové frekvence a srdeční repolarizací a ukázal na klinický význam pro rizikové skupiny pacientů. V časopise Circulation publikoval metodiku pro stanovení stability regulace autonomního nervového systému pomocí excitace řízeným dýcháním. Je klíčovým členem týmu, který se zabývá neinvazivním mapováním elektromechanické dyssynchronie srdečních komor. Jedná se o zcela průlomovou metodu, kdy pomocí vysokofrekvenčních záznamů EKG lze získat informaci o elektro-mechanické iniciaci komor v průběhu systoly.
Josef Halámek významně přispěl i do výzkumu neurověd. Jedná se především o metody analýzy dat z intracerebrálních záznamů u epileptických pacientů. V roce 2017 byla v časopise Annals of Neurology publikována průlomová práce, která ukazuje, že spojením špičkových technologií a nových metod analýz lze podstatně přesněji lokalizovat ložiska epileptických záchvatů.


Foto ze slavnostního předání

Ocenění J. Halámek  Ocenění J. Halámek  Ocenění J. Halámek  Ocenění J. Halámek