Spolupráce na projektu CRYSA

Spolupráce našich kolegů z vědecké skupiny Kryogeniky a supravodivosti na novém projektu CRYSA, jehož cílem je najít a otestovat pevné materiály, které odolají extrémně nízkým teplotám dosahujících mínus 270 stupňů Celsia.

Tento ojedinělý projekt vede brněnská firma OHB Czechspace, která uspěla ve výběrovém řízení pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) a pro letošní rok plánuje spolupracovat i nadále na projektu s vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR (ÚPT) a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR.

Konkrétně za ÚPT se na projektu podílí kolegové dr. Tomáš Králík a dr. Jiří Frolec, z vědecké skupiny Kryogeniky a supravodivosti. Jejich hlavním úkolem bude u zkoumaných materiálů proměřit tepelnou vodivost v širokém rozmezí teplot, od uvedených -270 °C až do pokojové teploty. K tomuto účelu využijí vlastní speciální aparaturu, vyvinutou v ÚPT již dříve k podobným účelům (na obrázku).

 

Měřící komora

Obr. Měřící komora aparatury pro určování tepelné vodivosti za kryogenních teplot.

 

Testované materiály budou použity k vývoji nové generace kosmických rentgenových teleskopů.
„Pro jejich vývoj a výrobu chceme nyní oslovit především české výrobce a dodavatele, kteří se s námi budou na projektu dále podílet," uvedla Radka Václavíková, projektová manažerka OHB Czechspace.
Spolupracovat budeme s vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR (ÚPT) a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR.

Přejeme, ať se projektu i nadále daří!

O spolupráci na projektu informují:
25.1.2023 – Česká tisková kancelář
26.1.2023 Novinky.cz , redaktor článku Filip Šára
26.1.2023 OHB Czechspace ; Linkedin