Seminář věnovaný problematice animálních modelů

Ve dnech 18. až 19. 12. 2015 byl v Rakvicích uspořádán seminář věnovaný problematice animálních modelů, , jehož cílem bylo zvýšit informovanost mezi fyzikálními a biologickými partnery současného preklinického výzkumu využívajícího MR zobrazování. MVDr. Peter Scheer, PhD. přednesl o animálních modelech infarktu myokardu a konkrétně o rozdílech mezi modelem ischemickým a kryonekrotickým. Dále proběhly přednášky o vytváření animálních modelů a zacházení s nimi (MVDr. Eva Dražanová), MR zobrazovacích metodách pro in vivo kvantifikaci a kvalifikaci infarktu myokardu potkana (Ing. Lenka Dvořáková), o kvantifikaci perfúze tkání podle různých kompartmentových modelů a rozdílech mezi nimi (Ing. Radovan Jiřík, PhD.) a o souvislostech mezi typem ech a vlastnostmi jimi nesených MRI signálů (Ing. Zenon Starčuk, CSc.). Seminář proběhl v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”.

E-sborník ke stažení zde

 

av21

 

av21