Seminář Návrhy kryogenních zařízení a metody měření emisivit a absorptivit za nízkých teplot

15. prosince 2015 proběhl pracovní seminář v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky” v prostorách firmy Frentech Aerospace, s.r.o. v Brně.

Témata "Návrhy kryogenních systémů a Měření emisivit a absorptivit za nízkých teplot" vyslechlo deset zaměstnanců. Byly představeny aplikační možnosti ústavu v oblasti kryogeniky a rozebrány postupy návrhu kryogenních zařízení a metoda měření emisivit za nízkých teplot. Garantem byl Ing. Aleš Srnka, CSc., vedoucí skupiny Kryogenika a supravodivost, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.av21
av21