Seminář "Diagnostika mikrobiálních biofilmů“

Dne 30.5. 2017 se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR, uskutečnila veřejná přednáška Dr. Thomase Burga z Max Planck Institute v Goettingenu na téma: Micro-/Nano-Instrumentation for Biophysical Measurements and Cryomicroscopy. 
Přednáška byla součástí semináře, jehož téma bylo "Diagnostika mikrobiálních biofilmů“.
Zúčastnilo se 28 posluchačů napříč brněnskými institucemi a firmami, které se zabývají touto tématikou, jako jsou Tescan, CEITEC nebo Masarykova univerzita a samozřejmě zaměstnanci ÚPT. Dr. Burg představil nový přístup založený na mikrosystémech pro dosažení vysokého rozlišení času v korelačním zobrazování živých buněk a elektronové mikroskopii.
V odpoledních hodinách byla uzavřená diskuse, na které dr. Burg, představil svou vizi integrace s konvenčními souběžnými světelnými a elektronovými mikroskopy. „Otevíráme tímto cestu k pochopení časových vztahů mezi aktivací a reakcí buněk v polích od neurovědy a imunologie až po farmaceutické vědy!“ Dodává Burg.
Ze společné diskuse vzešla spolupráce mezi skupinou Dr. Burga a ÚPT o vzájemné výměně studentů a společné grantové žádosti.
Setkání se konalo za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Koordinátorem aktivity byl dr. V. Krzyžánek z ÚPT AV ČR, odd. Elektronová mikroskopie, skupina mikroskopie pro biomedicínu.

 

av21  av21  av21

 

av21