Seminář 3BIO

Dne 25. listopadu 2016 organizoval Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR seminář 3BIO: Biophotonics and Bioelectronics for Biomedicine. Semináře, který je podporován programem Diagnostické metody a techniky strategie AV21, jehož hlavní koordinátor je Dr. I. Müllerová z ÚPT AV ČR, dále odbornými společnostmi IEEE a URSI, se účastnili české špičky ve výzkumu biofotoniky a bioelektroniky. Tyto dva široké obory se zabývají interakcí světla a elektrických jevů s organismy od úrovně biomolekul po úroveň biologické tkáně.

Výzkum v biofotonice a bioelektronice přináší nové pokročilé neinvazivní postupy pro diagnostiku v lékařství a v biologii, které mají potenciál zásadně zlepšit kvalitu života. Pro jejich efektivní vývoj je ale potřeba široké mezioborové spolupráce. Organizátor semináře Michal Cifra říká:“Jsme rádi, že vedení Akademie Věd si je vědomo potřeby komunikace a spolupráce napříč obory a pracovišti a podporuje je ve své strategii AV21, například financováním i našeho semináře.”

 

av21   av21

 

av21