Rok světla 2015

Po celosvětové iniciativě vědeckých a vzdělávacích institucí, UNESCO, neziskových organizací a sdružení, technologických platforem a komerčních subjektů vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů rok 2015 za Mezinárodní rok světla a technologií založených na světle. Cílem tohoto kroku bylo připomenout občanům celého světa výraznou roli světla a optických technologií v jejich každodenním životě a při budoucím rozvoji společnosti. Veškeré aktivity, které proběhly v průběhu roku 2015 využily této příležitosti k tomu, aby inspirovaly, vzdělávaly a propojily nejen „světelné fandy“ po celém světě. V České republice se k projektu přidala řada institucí (hvězdárny, muzea, vysoké školy, základní školy, ústavy AV ČR), sdružení i jednotlivců s realizacemi akcí primárně zaměřené na popularizaci vědy a technologií.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. se připojil k této významné akci v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”. Koordinátorem pro ČR je prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D., z ÚPT AV ČR.

Prezentace aktivit roku světla v ČR.

rs

rs

 

av21