Reportáž ČT1, Události v regionech, 15.1.2024

Kolik je mikroplastů v zemědělské půdě, plodinách nebo v tělech hospodářských zvířat?
Rozhovor s Martinem Kizovským o spolupráci na výzkumu odvysílala ČT1, v pořadu Události v regionech. Jedna z částí výzkumu probíhá v Laboratoři ramanovské spektroskopie, vědecké skupiny Biofotoniky a optofluidiky, UPT AV ČR.

Reportáž redaktorky Vlasty Machačové představuje spolupráci vědeckého týmu  Biofotoniky a optofluidiky, Ústavu přístrojové techniky (ÚPT)  AV ČR,  se skupinou Pavla  Horkého z Ústavu výživy zvířat a pícninářství (AF) na MENDELu. V rámci spolupráce vědecká skupina z ÚPT vyvíjí mikrofluidní čipy, s jejichž pomocí jsou následně analyzovány enviromentální a živočišné vzorky na přítomnost mikroplastů a nanoplastů.
Zjednodušeně řečeno, v systému velmi malých kanálků si pomocí světla zachytíme ty jednotlivé mikroplasty a rovnou identifikujeme, z jakého materiálu jsou vytvořeny.“ představuje dílčí část spolupráce a výzkum vědecké skupiny Biofotoniky a optofluidiky, Martin Kizovský, jejíž je členem. „Pro analýzu vzorků v tomto případě využíváme metody ramanovské spektroskopie, tedy Ramanovu pinzetu“ upřesňuje Martin Kizovský.  
A co je to Ramanova pinzeta? Jde o analytický nástroj, využívající světlo k manipulaci s mikro-objektem a současně jeho analýze. Nachází mnoho uplatnění v mikrobiologii, biochemii, mineralogii nebo například v monitorování enviromentálního znečištění.

Zachycené mikrolasty nebo nano plasty jsou drobné částice ale s velkými dopady na lidské zdraví.“ vysvětluje v reportáži Pavel Horký, vedoucí projektu. „Mohou mít za příčinu vznik různých zánětů, které mají souvislost s dalšími civilizačními onemocněními.“ Dále upřesňuje Pavel Horký.

Tušíte, kolik za týden vstřebáte mikro nebo nano plastů? Asi takové množství, jako byste snědli platební kartu.

Reportáž byla odvysílaná dne 15.1.2024, v pořadu Události z regionu, od 18:00.

Virtuální prohlídka Laboratoře Ramanovské spektroskopie

Web vědecké skupiny Biofotonika a optofluidika


Analýza vzorku Ramanovou pinzetou
Foto: Analýza vzorku Ramanovou pinzetou

Ramanův mikrospektrometr
Foto: Ramanův mikrospektrometr