Recent Trends 2016

Recent Trends 2016

patnáctý ročník mezinárodního semináře o současných trendech v elektronové a světelné optice a přístrojové technice pro povrchovou fyziku se letos uskutečnil v termínu 29. 5. – 3. 6. v hotelu Skalský Dvůr na Českomoravské vrchovině, kde 45 účastníků z 9 zemí prezentovalo 28 přednášek a 8 posterů. Diskutovalo se především o průlomových tématech, například z oblasti zobrazování v atomovém rozlišení, o nových elektronových a iontových zdrojích nebo o manipulaci elektronů světlem.

Tato akce je pravidelně pořádána oddělením Elektronové optiky Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. a je tradiční příležitostí k setkávání lidí pracujících v oblastech týkajících se vytváření a formování svazků nabitých částic a jejich využití.

A jaké byly hlavní průlomové myšlenky semináře podle samotných účastníků?

Cornelia Rodenburg

„The narrowing gap between TEM and SEM (e.g. transmission mode in SEM) and aberration corrected TEM at 20 keV will probably lead to one unified instrument and community“.

Jsou patrné dva trendy: jedním je sbližování rastrovací a transmisní elektronové mikroskopie (např. transmisní mód integrovaný do rastrovacího elektronového mikroskopu). Druhým je transmisní elektronová mikroskopie na nízkých energiích (až 20 keV), ale přesto s vysoce korigovanými obrazovými vadami. Jejich spojení pravděpodobně v budoucnu vyústí v návrh jednoho přístroje, který kvalitně zrealizuje obě metody a sjednotí komunitu uživatelů.

Harald Rose

“The most important topics have been concerned with the development of methods and instruments for obtaining atomic resolution of sensitive objects, such as polymers, biological objects and ceramics“.

(Nejdůležitějším tématem byl pokrok ve vývoji metod a zařízení poskytujících atomové rozlišení na citlivých vzorcích, jakými jsou polymery, biologické vzorky nebo keramika).

 

Hlavním posláním společného setkání byla konfrontace projektů, záměrů i nových výsledků a nápadů v oborech semináře. Podařilo se navázat nové spolupráce ÚPT s katedrou polymerů na Univerzitě Scheffield v Anglii nebo s univerzitou Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg v Německu.

Očekávání letošního ročníku dle představ organizátorů i účastníků bylo naplněno a to i díky podpoře projektu Strategie AV21 “Diagnostické metody a techniky“, koordinátorem akce je Dr. Filip Mika.

Věříme, že příští ročník Recent Trends 2018 se vydaří minimálně tak, jako ten letošní.

Více na: www.trends.isibrno.cz

 

av21   av21

 

av21