První a druhé místo v soutěži Computing in Cardiology/Physionet Challenge 2015

Vědci ze skupiny Medicínské signály obdrželi na konferenci Computing in Cardiology v Nice ocenění za první a druhé místo ve dvou souběžných kategoriích soutěže CinC/Physionet Challenge.
Předmětem práce byl vývoj algoritmů pro detekci život ohrožujících arytmií. Jedná se o závažný problém s vysokým klinickým dopadem. Například na jednotce intenzivní péče je třeba reagovat na každý alarm monitorovacího zařízení. Časté chybné alarmy zvyšují zátěž pro ošetřující personál a mohou vést ke snížení pozornosti. Klíčová je tedy redukce chybných alarmů na minimum s tím, že nesmí dojít k vynechání žádného skutečného alarmu.
Autorský tým pracoval ve složení:

  • Ing. Filip Plešinger, Ph.D.
  • Ing. Petr Klimeš
  • Ing. Josef Halámek, CSc.
  • Ing. Pavel Jurák, CSc.Tento čtyřčlenný tým obsadil 1. místo v „Real-time“ kategorii a 2. místo v „Retrospective“ kategorii. Soutěže se zúčastnilo celkem 38 týmů z celého světa včetně zástupců komerčních společností specializovaných na srdeční elektrofyziologii, které mají hlubokou historii a pevné místo na trhu. Úspěch týmu z ÚPT je tedy jedinečný. Tým na detekčních algoritmech pracoval od března do srpna 2015.
Physionet je největší světová databáze zahrnující záznamy elektrofyziologických signálů člověka. Soutěž Physionet Challenge je organizována od roku 2000.

team cena poradi
K obrázku: Autorský tým K obrázku: Cena za 1. místo v soutěži Computing in Cardiology/Physionet Challenge za algoritmy pro detekci život ohrožujících arytmií.
K obrázku: pořadí umístění jednotlivých týmů: tým Ing. Filipa Plešingera, Ph.D., za ÚPT AV ČR, (první řádek Plešinger et al.)